Η υπογραφή μας αντιπροσωπεύει απόλυτα την εκπαιδευτική και παιδαγωγική μας φιλοσοφία!

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,
η έκφραση μοναδικότητας είναι η υπογραφή που αντιπροσωπεύει απόλυτα την εκπαιδευτική και παιδαγωγική μας φιλοσοφία.
Και η φιλοσοφία αυτή έχει διττή έκφανση. Αφενός, για εμάς τους καθηγητές που δημιουργήσαμε το Φροντιστήριο Στόχος, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια πραγματική τέχνη. Πέρα από την άριστη κατάρτιση στο αντικείμενο και την εφαρμογή των πιο σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, η συμπόρευση με τους μαθητές μας στην πραγματοποίηση των ονείρων τους είναι επιλογή ζωής και τρόπος έκφρασης.
Η δημιουργία ενός φροντιστηριακού οργανισμού, που πραγματικά «φροντίζει» τους νέους και οι καθηγητές του γιορτάζουν μαζί με τους μαθητές τους τις επιτυχίες τους, είναι ο δικός μας τρόπος να αισθανόμαστε μοναδικοί. Αφετέρου, κάθε μαθητής, κάθε νέος είναι μια μοναδική περίπτωση με ξεχωριστές ικανότητες και φιλοδοξίες. Η διαμόρφωση των συνθηκών για να εκφραστεί αυτή η μοναδικότητα, σε ένα μοντέρνο και καλαίσθητο περιβάλλον που ενισχύει την ψυχολογία, αποτελεί θεμελιώδη αρχή της εκπαιδευτικής μας πρακτικής.
Στόχος μας λοιπόν, είναι οι μαθητές μας, πέρα από την απόκτηση γνώσεων και τις επιτυχίες στις εξετάσεις, να διαμορφώσουν και
ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση και χαμόγελο τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Ας χαμογελάμε λοιπόν, είναι μοναδικό!

Χρήστος Κουστέρης
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Αθηνά Σιαπέρα
ΦΥΣΙΚΟΣ
Γιώργος Τσολάκος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ